جهت ورد به سامانه ثبت نام اینجا را کلیک نمایید

راهنماي استفاده از سايت جهت دوره هاي نظام مهندسي

1- ابتدا با تكميل فرم ارائه شده نسبت به پرداخت هزينه دوره اقدام فرماييد.

2- 24 ساعت پس از تكميل مرحله اول به سايت www.cmid.ir/reg مراجعه و با نام كاربري (شماره ملي)وكلمه عبور(1234) واردشده ونسبت به تكميل اطلاعات و به روز رساني عكس خود اقدام نماييد.

3- پس از تكميل اطلاعات خواسته شده نسبت به چاپ كارت ورود به دوره اقدام فرماييد.

جهت ورود به سامانه آموزش اینجا را کلیک نمایید